แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ฮิต
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณก่อนถึงชุมชนบ้านสามหลัง) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 50
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณก่อนถึงสวนนายอุดม รักดี) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 49
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนลิ้นจี่) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 47
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณที่หลุมบ่อ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 46
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสายภายในหมู่บ้านม่อนเงาะ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 46
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนส้มนายสมเกียรติ กิตติพูนพงค์) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 45
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าบ้านนางจินตนา คำลาพิศ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-budding) 16 ธันวาคม 2563 49
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนลิ้นจี่) หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 49
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าบ้านนางจินตนา คำลาพิศ) หมู่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 52
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณก่อนถึงสวนนายอุดม รักดี) หมู่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 55
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 46
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนส้มนายสมเกียรติ กิตติพูนพงค์) หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 49
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณก่อนถึงชุมชนบ้านสามหลัง) หมู่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 53
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณที่เป็นหลุมเป็นบ่อ) หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 พฤศจิกายน 2563 51
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 06 พฤศจิกายน 2563 62
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 06 พฤศจิกายน 2563 48
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 06 พฤศจิกายน 2563 55
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 06 พฤศจิกายน 2563 56
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 06 พฤศจิกายน 2563 53
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (ก่อนถึงสวนนายอุดม รักดี) 06 พฤศจิกายน 2563 59
ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม เป็น Overlay แอสฟัลท์คอนกรีต บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 06 พฤศจิกายน 2563 58
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 30 ตุลาคม 2563 56
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 30 ตุลาคม 2563 57
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(81เมตร) 16 ตุลาคม 2563 62
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(25เมตร) 16 ตุลาคม 2563 66
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(118เมตร) 16 ตุลาคม 2563 61
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(57เมตร) 16 ตุลาคม 2563 64
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(59เมตร) 16 ตุลาคม 2563 55
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(74เมตร) 16 ตุลาคม 2563 61
ประกาศ ประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม OverLay แอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5(245เมตร) 16 ตุลาคม 2563 59
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2563) 15 ตุลาคม 2563 64
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 07 ตุลาคม 2563 73
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 07 ตุลาคม 2563 69
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 07 ตุลาคม 2563 74
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 07 ตุลาคม 2563 64
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 07 ตุลาคม 2563 72
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (ก่อนถึงสวนนายอุดม รักดี) 07 ตุลาคม 2563 72
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay แอสฟัลท์คอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 (สายภายในหมู่บ้าน) 07 ตุลาคม 2563 76
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เมืองก๋าย แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2563 01 ตุลาคม 2563 59
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.เมืองก๋าย แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 10 กันยายน 2563 70
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจัาง ของอบต.เมืองก๋าย แบบ สขร.1 ประจำเดือนสิงหาคม 2563 10 กันยายน 2563 54
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี แบบบรรทุกน้ำ 31 สิงหาคม 2563 71
ประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำดับเพลิง ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ 30 กรกฎาคม 2563 93
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจัาง ของอบต.เมืองก๋าย แบบ สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2563 09 กรกฎาคม 2563 49
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(รถบรรทุกน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มิถุนายน 2563 110
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เมืองก๋าย แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 09 มิถุนายน 2563 107
ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ อบต.เมืองก๋าย แบบ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 08 พฤษภาคม 2563 92
สขร.1 เดือน มีนาคม 2563 15 เมษายน 2563 95
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 11 มีนาคม 2563 107
ประกาศ ผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่อนเงาะ -บ้านเหล่า หมู่ 5 03 มีนาคม 2563 112
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมไหล่ทางจุดโค้งกิ่วตื่น หมู่ 4 03 มีนาคม 2563 113
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า(ฮ่อมเฮี้ย) ม.4 03 มีนาคม 2563 113
ประกาศ ผู้ชนะซื้อวัสดุก่อสร้าง ท่อส่งน้ำ ม.2 28 กุมภาพันธ์ 2563 99
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างลาน คสล. ฌาปนสถาน ม.2 27 กุมภาพันธ์ 2563 90
ประกาศ ผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก๋ายน้อย ม.1 27 กุมภาพันธ์ 2563 92
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านก๋ายน้อย (หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านก๋ายน้อย) หมู่ 1 27 กุมภาพันธ์ 2563 105
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างลาน คสล.ฌาปนสถาน บ้านเมืองก๋าย หมู่ 2 27 กุมภาพันธ์ 2563 90
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านม่อนเงาะ -บ้านเหล่า หมู่ 5 26 กุมภาพันธ์ 2563 121
ประกาศ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมไหล่ทางจุดโค้งกิ่วตื่น หมู่ 4 26 กุมภาพันธ์ 2563 105
ประกาศ ราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเหล่า(ฮ่อมเฮี้ย) ม.4 26 กุมภาพันธ์ 2563 96
สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง - ซื้อท่อระบบประปา บ้านก๋ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองก๋าย 25 กุมภาพันธ์ 2563 99
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 108
ประกาศ ผลการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - ธันวาคม 2562) 29 มกราคม 2563 94
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2562 16 มกราคม 2563 95
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 18 ธันวาคม 2562 91
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 25 พฤศจิกายน 2562 115
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน ตุลาคม 2562 15 พฤศจิกายน 2562 97
ประกาศเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 31 ตุลาคม 2562 119
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 30 ตุลาคม 2562 72
ปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ 30 ตุลาคม 2562 107
แผนการดำเนินการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ตุลาคม 2562 80
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กันยายน 2562 28 ตุลาคม 2562 94
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 4 18 ตุลาคม 2562 53
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 03 ตุลาคม 2562 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสวนนายสรรชัย-สวนนายบุญเลิศ) หมู่ 3 18 กันยายน 2562 112
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าไร่แสงเดือน-โรงชาโปรงตอง) หมู่ 3 18 กันยายน 2562 117
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายทอน ปีก่ำ) หมู่ 3 18 กันยายน 2562 111
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายบุญยศ ชัยเลิศ) หมู่ 3 18 กันยายน 2562 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายต๋า ชัยเลิศ) หมู่ 2 18 กันยายน 2562 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล่องควบคุมน้ำบาดาล 18 กันยายน 2562 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 18 กันยายน 2562 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้่อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะเทท้าย 6 ล้อ 18 กันยายน 2562 100
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 18 กันยายน 2562 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 18 กันยายน 2562 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายสมศักดิ์ ผดุงโชคดี) ม.1 18 กันยายน 2562 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าสวนนายอุทัย สร้างกุศลวงศ์) หมู่ 1 18 กันยายน 2562 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายวิชัย มนตรีศิริกุล) 18 กันยายน 2562 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ทางไปแหล่งท่องเที่ยวม่อนเงาะ) หมู่ 5 18 กันยายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม-บ่อขยะ) หมู่ 5 18 กันยายน 2562 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากเดิม-บ่อขยะ) หมู่ 4 18 กันยายน 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายสุทัศน์ จอมเม็ด) หมู่ 4 18 กันยายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าประปาบาดาลหมู่ 5) 18 กันยายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สามแยกป่าช้า-สวนลิ้นจี่) ม.4 18 กันยายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ อบต.เมืองก๋าย 18 กันยายน 2562 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์บ้านกิ่วบัวฮา ม.1 18 กันยายน 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ่อเก็บน้ำหมู่บ้าน) ม.2 18 กันยายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายประสงค์-อุโมงค์) ม.3 18 กันยายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 18 กันยายน 2562 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 18 กันยายน 2562 87
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด 18 กันยายน 2562 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำนักปลัด 18 กันยายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา 18 กันยายน 2562 94
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง ขนาด 12 ที่นั่ง โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 18 กันยายน 2562 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เครื่องซักผ้าแบบ 2 ถัง 18 กันยายน 2562 102
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง 18 กันยายน 2562 100
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 18 กันยายน 2562 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ก่อสร้าง เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง 18 กันยายน 2562 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ 18 กันยายน 2562 91
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 18 กันยายน 2562 99
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมปรับปรุงบ่อบาดาลและระบบประปา อบต.เมืองก๋าย 18 กันยายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมระบบบาดาล บ้านออบ หมู่ 3 18 กันยายน 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 18 กันยายน 2562 94
โครงการก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของ อบต.เมืองก๋าย 18 กันยายน 2562 104
โครงการก่อสร้างต่อเติมบ้านพักข้าราชการหญิง อบต.เมืองก๋าย 18 กันยายน 2562 102
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนทางหลวงชนบท-นายทอน ปีก่ำ) หมู่ 3 18 กันยายน 2562 93
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม-บ่อขยะ) ม.5 18 กันยายน 2562 92
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากของเดิม-บ่อขยะ) ม.4 18 กันยายน 2562 94
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 23 สิงหาคม 2562 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่อนเงาะ 06 สิงหาคม 2562 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านพักข้าราชการหญิง อบต.เมืองก๋าย 06 สิงหาคม 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฌาปาณสถานก๋ายน้อย 06 สิงหาคม 2562 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านออบ สายปงตอง 06 สิงหาคม 2562 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมห้องเก็บของ อบต.เมืองก๋าย 06 สิงหาคม 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดข้ามลำห้วยวัดเมืองก๋าย 06 สิงหาคม 2562 96
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 06 สิงหาคม 2562 92
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 06 สิงหาคม 2562 93
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถกระบะเทท้าย 6 ล้อ 06 สิงหาคม 2562 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารประจำทาง โครงการหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง 06 สิงหาคม 2562 88
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 3 15 กรกฎาคม 2562 55
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2562 28 มิถุนายน 2562 107
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 28 มิถุนายน 2562 107
รายงาน สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2562 28 มิถุนายน 2562 103
รายงาน สขร. 1 เดือนเมษายน 2562 28 มิถุนายน 2562 98
รายงาน สขร. 1 เดือนมีนาคม 2562 28 มิถุนายน 2562 98
รายงาน สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 28 มิถุนายน 2562 95
รายงาน สขร. 1 เดือนมกราคม 2562 28 มิถุนายน 2562 96
รายงาน สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561 28 มิถุนายน 2562 102
รายงาน สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 28 มิถุนายน 2562 99
รายงาน สขร. 1 เดือนตุลาคม 2561 28 มิถุนายน 2562 99
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนมีนาคม 2562 28 มิถุนายน 2562 98
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนมกราคม 2562 28 มิถุนายน 2562 98
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2562 28 มิถุนายน 2562 97
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562 28 มิถุนายน 2562 95
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2561 28 มิถุนายน 2562 95
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนธันวาคม 2561 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศรายงาน สขร. 1 เดือนตุลาคม 2561 28 มิถุนายน 2562 93
ประกาศรายงาน สขร.1 เดือนเมษายน 2562 28 มิถุนายน 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 28 มิถุนายน 2562 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว งานการศึกษา สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561 28 มิถุนายน 2562 104
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหน้ากากอนามัย สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 98
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 92
ประกาศเรื่อง ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 28 มิถุนายน 2562 97
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร กองคลัง 28 มิถุนายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อช่วยเหลือภัยแล้ง หมู่ 1 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเปลกระดาน เคลื่อนย้ายผู้ป่วย 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 85
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ลำโพงซับเบส 18 นิ้ว 28 มิถุนายน 2562 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตอล กองช่าง 28 มิถุนายน 2562 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมรถไถฟาร์มแทรกเตอร์ 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมตู้ลำโพง 15 นิ้ว 28 มิถุนายน 2562 96
ประกาศเรื่อง จำหน่ายอาคารเอนกประสงค์เดิม 28 มิถุนายน 2562 91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเว็บไซต์ประจำหน่วยงาน 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร อาหารว่าง โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำสื่อประชาสัมพันธ์ (ปฏิทิน) 28 มิถุนายน 2562 86
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ บ้านออบ หมู่ 3 28 มิถุนายน 2562 92
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ บ้านเหล่า หมู่ 4 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ บ้านเมืองก๋าย หมู่ 2 28 มิถุนายน 2562 89
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำแนวกันไฟ บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 28 มิถุนายน 2562 88
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร เข้าเล่มบัญชีครัวเรือน 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอัคคีภัย นายสุรชัย แสนใหม่ บ้านม่อนเงาะ หมู่ 5 28 มิถุนายน 2562 101
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน 28 มิถุนายน 2562 90
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองช่าง 28 มิถุนายน 2562 91
ประการผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 2 รายการ สำนักปลัด 28 มิถุนายน 2562 93
ประกาศเรื่องขายทอดตลาด พัสดุชำรุด หมดอายุการใช้งาน 28 มิถุนายน 2562 92
ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ 28 มิถุนายน 2562 95
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื็อโต๊ะทำงาน กองคลัง 28 มิถุนายน 2562 91
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 28 มิถุนายน 2562 107
ประกาศผู้ชนะราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน DLTV 28 มิถุนายน 2562 97
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 มิถุนายน 2562 114
ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 มิถุนายน 2562 110
ประกาศผลชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาส 2 05 เมษายน 2562 51