ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณก่อนถึงสวนนายอุดม รักดี) หมู่ 5 (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)