ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิม overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสวนลิ้นจี่) หมู่ 5 บ้านม่อนเงาะ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)