ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม Overlay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณสายภายในหมู่บ้านม่อนเงาะ) หมู่ที่ 5 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)