ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเดิม OverLay ด้วยผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(บริเวณก่อนถึงสวนนายอุดม รักดี) หมู่ที่ 5  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)