ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานจ้างตามภารกิจ (ประเภทผู้มีทักษะ)  สังกัดสำนักปลัด จำนวน  1  อัตรา