ประกาศ อบต.เมืองก๋าย เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลเพื่อมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง กรณีไม่มีผู้ผ่านการสรรหาหรือมีบัญชีผู้ผ่านการสรรหา แต่มีการเรียกใช้บัญชีครบทั้งบัญชีแล้ว