สไลด์1

 

 สไลด์2

 

สไลด์3

 

สไลด์4

 

สไลด์5

 

สไลด์6

 

สไลด์7

 

สไลด์8

 

สไลด์9

 

สไลด์10

 

สไลด์11

 

สไลด์12

 

สไลด์13

 

สไลด์14

 

สไลด์15

 

สไลด์16

 

สไลด์17

 

สไลด์18

 

สไลด์19

 

อำนาจหนาท แกไข 2563 Page 1

 

 อำนาจหนาท แกไข 2563 Page 2

 

อำนาจหนาท แกไข 2563 Page 3

 

อำนาจหนาท แกไข 2563 Page 4

organization structure

activity pic 1

 

activity pic 2

 

activity pic 3

 

activity pic 4

 

activity pic 5

 

activity pic 6

 

activity pic 7

 

activity pic 8

other information